Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Công ty TNHH Inabata Việt Nam (dưới đây gọi là Inabata) từ nhận thức về tầm quan trọng của thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xử lý theo các chính sách cơ bản sau:

Về việc thu thập thông tin cá nhân

Inabata sẽ thông báo mục đích sử dụng trước khi tiến hành thu thập thông tin cá nhân.

Những quy định áp dụng tuỳ theo mục đích sử dụng

Inabata chỉ sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập được trong phạm vi sử dụng đã thông báo trước đó.

Về việc cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho bên thứ ba

Khi cần thiết phải cung cấp thông tin cá nhân đã thu thập được cho bên thứ ba, Inabata chỉ tiến hành sau khi đã được Quý khách đồng ý. Tuy nhiên, trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, chúng tôi vẫn sẽ cung cấp dù chưa nhận được sự đồng ý của quý khách.

Về việc bảo quản thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ quản lý các thông tin cá nhân đã thu thập một cách thích hợp và thực hiện các biện pháp an toàn để ngăn chặn sự truy cập trái phép, mất mát, rò rỉ…

Về việc tuân thủ các luật và quy định có liên quan

Công ty Inabata sẽ nghiêm chỉnh chấp hành luật, quy định và các tiêu chuẩn của pháp luật.

Liên tục cải tiến hệ thống

Chúng tôi sẽ nỗ lực cải tiến hệ thống, liên tục tiến hành đánh giá các phương pháp quản lý thông tin cá nhân để hệ thống ngày càng hoàn thiện hơn.

Về việc xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi tuân thủ Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân, và các luật, quy định có liên quan, quản lý thông tin cá nhân đã được cung cấp một cách đúng đắn và sẽ xử lý như sau:

Về mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Công ty Inabata sử dụng thông tin cá nhân thu thập được cho các mục đích sử dụng như sau:

1

Thông tin cá nhân của Khách hàng bao gồm

 • Thông tin liên quan đến Khách hàng như đàm phán, tiếp xúc, tư vấn, đặt hàng, các quyết định hoặc các xử lý khác
 • Thông tin liên quan đến trao đổi hàng hoá và dịch vụ
 • Thông tin liên lạc và lời chào hỏi / thông báo dựa trên thói quen giao tiếp giữa các đối tác kinh doanh và Inabata
 • Thông tin dùng để hướng dẫn các event như seminar hay triển lãm và dùng để liên lạc với những người tham gia
 • Thông tin trao đổi / liên lạc với những người / đoàn thể có liên quan trong ngành mà Inabata đang hoạt động

2

Thông tin cá nhân của cổ đông

 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo các luật và quy định của pháp luật
 • Cung cấp thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho từng vị trí cổ đông và thực hiện các chiến lược khác nhau để giúp cho các mối quan hệ được trôi chảy
 • Tạo dữ liệu cổ đông dựa trên các quy định về luật pháp khác nhau, quản lý thông tin về cổ đông

3

Thông tin cá nhân của các ứng viên trong thời điểm tuyển dụng

 • Thông tin về quyết định tuyển dụng hay chờ xem xét, liên lạc / cung cấp thông tin liên quan về tuyển dụng của Inabata (kể cả thông tin về thực tập)
 • Liên lạc và cung cấp các tài liệu chuẩn bị làm hồ sơ cho các ứng đã nhận được quyết định tuyển dụng

4

Thông tin cá nhân của cán bộ, nhân viên, người về hưu và của gia đình họ bao gồm

 • Thông tin liên lạc / trao đổi về công việc
 • Thông tin quản lý nhân sự các loại (người chuyển việc, người chuyển thành nhân viên tạm thời / dài hạn, nghiên cứu / phát triển năng lực, đánh giá nhân sự, việc nâng / hạ cấp bậc)
 • Thông tin quản lý việc bồi hoàn (Tiền lương thưởng, thời gian làm việc, trợ cấp nghỉ hưu, trợ cấp hưu trí, sự tuân thủ luật pháp về thuế và phúc lợi xã hội)
 • Thông tin tuân thủ Luật An Toàn lao động (khám sức khoẻ định kỳ, khám sức khoẻ toàn diện, khám bệnh đặc biệt), chăm sóc sức khoẻ
 • Thông tin tuân thủ các loại thủ tục được quy định bởi Luật lao động và quy chế nội bộ
 • Thông tin liên lạc và cung cấp cho công ty mẹ, các công ty thành viên, Hiệp hội lao động Inahata, Hiệp hội bảo hiểm y tế Inabata, phòng Y tế
 • Thông tin báo cáo / thông báo với các cơ quan chính phủ, các tổ chức bên ngoài hoặc các tổ chức mà Inabata có liên quan
 • Thông tin về cung cấp dịch vụ trợ cấp phúc lợi, giới thiệu các loại bảo hiểm tập thể và các thủ tục liên quan
 • Thông tin chuyển phát thư từ và phân phối hàng hoá nội bộ
 • Thông tin liên lạc trong những trường hợp đặc biệt

5

Thông tin cá nhân của người về hưu / nghỉ việc và gia đình của họ

 • Thông tin các loại thủ tục được quy định bởi các điều luật, và thông tin tạo, lưu trữ tài liệu
 • Thông tin liên lạc sau khi nghỉ việc
 • Thông tin về các trao đổi sau khi đã nghỉ việc

Ủy thác thông tin cá nhân

Ở Inabata, để mục đích sử dụng đã nêu ở “1.” đạt hiệu quả, sẽ có trường hợp chúng tôi sẽ ủy thác thông tin cá nhân của Quý khách cho bên công ty cung cấp dịch vụ mà Inabata ủy thác. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ lựa chọn nơi ủy thác thích hợp, và sau khi đã quy định rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm trong hợp đồng với bên ủy thác, đảm bảo giám sát chặt chẽ họ để thông tin cá nhân được quản lý an toàn.

Chia sẻ và cùng sử dụng thông tin cá nhân

Công ty Inabata có thể chia sẻ thông tin cá nhân trong những trường hợp cần thiết như sau:

Đối tác kinh doanh Nhân viên Inabata
Các mục
sử dụng
Tên công ty, chức vụ, bộ phận, họ và tên, điạ chỉ, số điện thoại, địa chỉ mail ① Đồng sử dụng cho mục đích liên lạc trong công việc
Tên công ty, chức vụ, bộ phận, họ và tên, điạ chỉ, số điện thoại, địa chỉ mail
② Đồng sử dụng cho hoạt đông kinh doanh
Những thông tin khác với đã nêu ở ① như thông tin về nhân sự, tiền lương, thông tin gia đình, thông tin về thể chất và sức khoẻ sẽ xem xét theo từng mục đích cụ thể theo như *1 để sử dụng.
Phạm vi những người đồng sử dụng Công ty Inabata và các công ty thành viên *2 Công ty cổ phần Inabata và các công ty thành viên *2
Hiệp hội bảo hiểm sức khoẻ và cổ phần của nhân viên Inabata, Hiệp hội Toyu (Hội liên hiệp nhân viên Inabata, Công ty ký kết hợp đồng vay vốn, Hiệp hội lao động Inabata, Công ty cung cấp các dịch vụ phúc lợi
Mục đích sử dụng của những người đồng sử dụng Những mục đích sử dụng nằm trong mục (1) Với mục đích hỗ trợ các dịch vụ cần thiết cho hoạt động kinh doanh, quản lý nhân sự, thuê mướn lao động, phúc lợi giữa các công ty thành viên
Người chịu trách nhiệm quản lí thông tin cá nhân Công ty cổ phần Inabata

*1 Với những trường hợp cần xem xét cho phù hợp, những xin phép từng cá nhân.

*2 Các công ty thành viên, hãy tham khảo danh sách sau: Giới thiệu -> Công ty thành viên

Về việc tiết lộ, chỉnh sửa, tạm ngừng sử dụng các nội dung đã đăng ký

Trường hợp có yêu cầu từ một cá nhân, ngừng việc cung cấp / tiết lộ, xoá, ngừng sử dụng, chỉnh sửa hoặc công khai thông tin cá nhân của người đó mà Inabata đang xử lý cho bên thứ 3, thì sau khi thảo luận với chủ nhân của thông tin, chúng tôi sẽ nhanh chóng đối ứng, nếu điều đó không bị ngăn cấm bởi pháp luật hay các quy định và không thuộc vào những trường hợp đặc biệt.

Khi có yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ đến trang Liên hệ.